Skip to content

Phương hướng xây nhà của người mạng Cấn

November 22, 2011

Theo phong thuy

Chủ nhà mạng Cấn chọn hướng Cấn (đông bắc) để quan hệ việc xây nhà:
Theo bát quái đồ sở thuộc cung Phục vị là quẻ Cấn vi sơn trong kinh Chu Dịch. Theo lý thuyết hướng nhà này là thứ cát nhưng thực tế kỵ không nên sử dụng vì Phục vị thuộc sao Tả Bồ, Âm Thủy, còn cung Cấn thuộc Dương Thổ, không hợp với con trai út.


Chủ nhà mạng Cấn chọn hướng Chấn (chính đông) để quan hệ việc xây nhà:
Theo bát quái đồ sở thuộc cung Lục sát là quẻ Sơn Lôi Di trong kinh Chu Dịch. Chủ nhà tiền tài hao hụt, khẩu thiệt thứ hung.

Chủ nhà mạng Cấn chọn hướng Tốn (đông nam) để quan hệ việc xây nhà:
Theo bát quái đồ sở thuộc cung Tuyệt mạng là quẻ Son Phong Cổ trong kinh Chu Dịch. Chủ nhà bị mưu hại, tổn thọ (không con nối dòng). Đại hung.

Chọn hướng làm nhà hợp mệnh sẽ thuận lợi trong gia đình cũng như lcông việc

Chủ nhà mạng Cấn chọn hướng Ly (chính nam) để quan hệ việc xây nhà:
Theo bát quái đồ sở thuộc cung Họa hại là quẻ Sơn Hỏa Bí trong kinh Chu Dịch. Chủ nhà bị thị phi, kiện tụng, thương nhân khẩu. Thứ hung.

Chủ nhà mạng Cấn chọn hướng Không (tây nam) để quan hệ việc xây nhà:
Theo bát quái đồ sở thuộc cung Sinh khí là quẻ Sơn Địa Bác trong kinh Chu Dịch. Theo lý thuyết hướng nhà này là Thượng cát nhưng thực tế kỵ không nên sử dụng vì Sinh khí thuộc sao Tham Lang, Dương Mộc, còn cung Khôn thuộc Âm Thổ, có hại đến bổn mạng mẹ hoặc vợ.

Chủ nhà mạng Cấn chọn hướng Đoài (chính tây) để quan hệ việc xây nhà:
Theo bát quái đồ sở thuộc cung Diên niên là quẻ Sơn Trạch Tổn trong kinh Chu Dịch. Chủ nhà giàu có thuộc hạng bậc trung có tiền bạc dồi dào, sống thọ. Thứ cát.

Chủ nhà mạng Cấn chọn hướng Kiền (tây bắc) để quan hệ việc xây nhà:
Theo bát quái đồ sở thuộc cung Thiên Y là quẻ Sơn Thiên Đại Súc trong kinh Chu Dịch. Chủ nhà phú quý, trong nhà ít có người mang bệnh tật, Thượng cát.

Chủ nhà mạng Cấn chọn hướng Khảm (chính bắc) để quan hệ việc xây nhà:
Theo bát quái đồ sở thuộc cung Ngũ quỷ là Sơn Thủy Mông trong kinh Chu Dịch. Chủ nhà bị hỏa tai, bệnh tật, khẩu thiệt, đại hung. (KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE).

Cửa hàng chuyên cung cấp: các mặt hàng da quy, trang suc

DiaOcOnline.vn

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: